Bygger et av Europas største næringsbygg i tre


Finansparken blir et av de største næringsbygg i tre i Europa. 

Sparebank 1 SR-banks visjon: Finansparken – en arena for verdiskaping
"Vi bygger slik at vi tar ansvar for våre omgivelser og har respekt for våre kunders penger"

Block Berge Bygg om verdiskapende samspill: "Vi ønsker at det vi bygger og utvikler skal være til glede og nytte for de som skal bruke det. Derfor bygger vi i et verdiskapende samspill med alle andre interessenter i våre prosjekter."

FP_forprosjekt_park_vannmerke.jpg

 

Kort informasjonsfilm

 

Timelaps

 
 

Webcam

Finansparken minutt for minutt.


Nyheter