Bakgrunn og prosess

 

Dette er Bjergsted Terrasse 1, hovedkontor for SpareBank 1 SR-Bank siden 1991. I tillegg har konsernet to bygninger på Forus, Petroleumsveien 6 og 8. Totalt jobber det rundt 600 ansatte ved disse tre adressene, som skal flytte sammen i Finansparken i Bjergsted.

Dette er noe av det SpareBank 1 SR-Bank ønsker å oppnå med nybygget:
– Samlokalisering av virksomheten, utenom filialnettet. Banken leier i dag to bygg på Forus der det jobber 300 ansatte. De skal også inn i Finansparken.
– Banken kvitter seg med stort aktivitetstap for transport mellom Bjergsted og Forus.
– Ca 75 prosent mindre energiforbruk enn i dag.
– Mindre vedlikehold enn i dagens eldre bygningsmasse som er lite tilpasset dagens måte å jobbe på.
– "Clean desk"- arbeidsplasser. Når de ansatte flytter inn i nybygget i 2019, vil de aller fleste ikke ha faste plasser.

 
 

Les mer om...