Om bygget

 

Her ser du en skisse av hvordan Finansparken i Bjergsted kan komme til å se ut innvendig. Det mest iøynefallende, både innvendig og utvendig, er den synlige trekonstruksjonen – skjelettet i bygget, om du vil.

Konstruksjonen regnes av fagfolk for å være nybrottsarbeid innen massivtre. Det skal ikke brukes bolter, skruer, spiker eller annet vanlig festemiddel, konstruksjonen holdes sammen med trenagler.

Trekonstruksjon BREEAM Exellent
Valget av trekonstruksjon er resultat av arkitektkonkurransen. Vinnerutkastet til Helen & Hard hadde tre som bærende konstruksjon. Vi mener trekonstruksjonen henger svært godt sammen med navnet til bygget, Finansparken i Bjergsted. For SpareBank 1 SR-Bank er det også viktig at bygget er godt tilpasset den eksisterende trehusbebyggelsen i området, som er en del av Gamle Stavanger. Bygget har dessuten klar tilknytning til Bjergstedparken, blant annet ved et parkanlegg på sørsiden av Finansparken – og ved å dra «parken inn i bygget». Begge deler var viktig for juryen som valgte konseptet blant mange gode arkitektforslag.

Høy miljøprofil
Trekonstruksjon er et godt valg for miljøet, både i kraft av å være enkelt nedbrytbart og ikke minst som miljøfaktor i et innemiljø. Valget av trekonstruksjon gjør at vi sertifiserer bygget til nivået BREEAM Exellent, det nest høyeste nivået for miljøsertifisering av bygg.

Finansparken i Bjergsted blir sju etasjer høyt på det høyeste i nord mot Bjergstedparken, 13.400 kvadratmeter BRA over bakken. Tre etasjer i betong under bakken. Totalt ca 23.000 m2.

Det er høy miljøprofil i prosjektet med trekonstruksjon, sedumdekke på taket, lav parkeringsandel, god dekning for sykkelparkering med garderobefasiliteter, og bilpark til ansatte som trenger bil i forbindelse med jobboppdrag.

 
 

Les mer om...