Tester alarmer i Finansparken

Testing av brann og tekniske funksjoner i Finansparken, vil kunne utløse alarmer i bygget.

I de kommende dagene og de nærmeste to ukene vil naboer av Finansparken kunne høre alarmlyd fra bygget. Selv om alarmene kommer fra innsiden, vil de også kunne høres på utsiden. Alarmene skyldes testing av brann og tekniske funksjoner, og er en normal del av ferdigstillelsen av bygget.

Testing som utløser alarm vil kun foregå på hverdager i tidsrommet 07-16.

Lørdagsarbeid 17. august

Lørdag 17. august vil det arbeides med dieseldrevet lift og lastebil på sydfasaden utenfor byggets atrium. Vi tar sikte på at dette arbeidet vil pågå på formiddagen.

Samme dag vil det pågå arbeider med dieseldrevet lift på fasaden i Christen Tranes gate (byggets vestfasade og nordspiss). Dette vil pågå både formiddagen og ettermiddagen frem til klokken 20.00.

I uke 34 vil arbeidene med legging av skifer på fortauet i Borgermester Middelthons gate fortsette, det samme gjelder maskinarbeider i parken i syd og kompletteringsarbeider på fasadene. I Christen Thranes gate vil kompletteringsarbeidene på fasadene i den uken måtte pågå til klokken 20.00. Disse arbeidene består i hovedsak av å montere snøfangere.

Støy fra skiferlegging

Som informert om tidligere, og som våre naboer kanskje har observert, er vi i gang med legging av skiferheller på fortauet i Borgermester Middelthons gate.

Skiferheller vil også bli lagt rundt hjørnet i nordspissen et lite stykke opp i Christen Thranes gate, samt på plassen foran hovedinngangen og atriet i syd.

Det vil dessverre innimellom være noe støy når skiferheller må skjæres med steinsag for å tilpasses mot bygget og fortauskanten. Det vil også bli benyttet en løftemaskin der motoren lager noe lyd.

Disse arbeidene vil pågå mandag til fredag fra klokken 0700 til senest klokken 1900 frem til primo september.

NÆRMER SEG FERDIGSTILLELSE: Slik ser Finansparken ut i august 2019. Foto: 3D4D.no

NÆRMER SEG FERDIGSTILLELSE: Slik ser Finansparken ut i august 2019. Foto: 3D4D.no

Slik blir arbeidet i Finansparken fremover

Finansparken i Bjergsted skal ferdigstilles i høst. Her er planen over arbeid du kan forvente på og rundt byggeplassen de neste månedene.

finansparken_juni2019JanIngeHaga.jpg

De utvendige arbeidene frem mot ferdigstillelse vil i hovedtrekk følge planen fra nabomøtene. Dette er en oppdatert og noe mer detaljert plan, for å gi alle interesserte en god oversikt over hva som skal skje.

Det kan komme endringer i planen, men større endringer vil varsles på finansparken.no eller på Facebook-gruppen til Finansparken i Bjergsted. I tillegg vil vi hver torsdag legge ut informasjon i Facebook-gruppen om utvendige arbeider som er planlagt for den kommende uken.


Uke 25 og 26 (17.-30. juni)

 • Parken i sør: Grunnarbeid og graving i begge ukene. I uke 26 vil det være betongstøp.

Uke 27 og 28 (1.-14 juli)

 • Christen Thranes gate: Asfaltering i begge ukene.

 • Parken i sør: Glassarbeid med lift på fasaden mot parken i uke 28.

 • Borgermester Middelthons gate (innenfor byggegjerdet): Skifer på fortau fra uke 28 til uke 34, eller fra uke 31 til uke 36. Dette blir endelig avklart på et senere tidspunkt.

Uke 29 og 30 (15.-28. juli)

 • Parken i sør: Glassarbeid med lift på fasaden mot parken i uke 29.

Uke 31 og 32 (29. juli-11. august)

 • Parken i sør: Terrengarbeid, hellelegging og beplantning. Pågår fra uke 31 til uke 36.

 • Borgermester Middelthons gate (innenfor byggegjerdet): Asfaltering i uke 32 og montering av snøfangere på glasstak. Det siste gjøres med lift.

Uke 33 og 34 (12.-25. august)

 • Christen Thranes gate: Beplantning og fasadevask med lift i uke 34.

 • Borgermester Middelthons gate (innenfor byggegjerdet): Beplantning og fasadevask med lift i uke 34.

Uke 35 og 36 (26. august-8. september)

 • Christen Thranes gate: Beplantning, fasadevask med lift og lysmaster i uke 35.

 • Borgermester Middelthons gate (innenfor byggegjerdet): Beplantning, fasadevask med lift og lysmaster i uke 35.

Uke 37 og 38 (9.-22 september)

 • Borgermester Middelthons gate (utenfor byggegjerdet): Fotgjengeroverganger, grøft, fundamenter og lysmaster på østsiden av veien i uke 38. Her kan det bli nattarbeid (les mer under)

Uke 39 (23.-29. september)

 • Borgermester Middelthons gate (utenfor byggegjerdet): Veien skal reasfalteres, noe som kan medføre nattarbeid (les mer under)


Arbeidstid

Arbeidstiden vil være innenfor klokken 07-19 mandag til fredag. Det kan bli nødvendig med kvelds- og nattarbeid ved enkelte aktiviteter i Borgermester Middelthons gate etter pålegg fra Statens vegvesen. Dette gjelder først og fremst fotgjengerovergangene og reasfaltering utenfor byggegjerdet. Dette arbeidet er planlagt til september. Vi vil i dialog med Statens vegvesen prøve å finne løsninger for å unngå eller redusere behovet for kvelds- og nattarbeid.

Støyende arbeid

Det vil være dieseldrevne maskiner i drift periodevis hver dag. Dette inkluderer gravemaskiner og til dels lifter, og til sammen om lag fire-fem dager med asfaltutlegger. Inn- og uttransport med lastebiler vil fortsette noen ganger daglig. Skjæring av tilpasningsskifer vil skje i perioder med innvendige skiferarbeid, i Borgermester Middelthons gate og i parken mot sør i ukene 25 til 35.

Belysning inne i bygget på natten

Vi vil fra uke 26 slå av ledbelysningen i kontoretasjene. Dette fremstår i dag som striper med lys. Hvis dette fungerer bra for sikkerheten og de innvendige arbeidene, vil det vare til vi får etablert den permanente lysstyringen i august. Det vil likevel kunne være nødvendig å slå på lyset i noen av etasjene i perioder.

INNGANGSPARTIET: Dette er Finansparken slik den ser ut ved inngangen. Lysstripene i taket i hver etasje vil etter hvert bli skrudd av om natten.

INNGANGSPARTIET: Dette er Finansparken slik den ser ut ved inngangen. Lysstripene i taket i hver etasje vil etter hvert bli skrudd av om natten.

Brakkerigg fjernes fra Finansparken

Som informert om i informasjonsmøtet 2. april demonteres brakkeriggen nå i juni.

De siste dagene har entreprenøren jobbet med forberedelser og demontering.

Onsdag 19. juni blir brakkeriggen transportert bort fra Finansparken.

Dette vil skje slik at en mobilkran plassert inne på byggeplassen vil løfte av brakkene og plassere dem på lastebiler (semitrailere). Semitrailerne vil rygge inn porten i sydøstenden av bygget i Borgermester Middelthons gate, og kjøre ut samme vei.

Av sikkerhetsmessige og trafikkmessige årsaker må denne operasjonen skje på sen ettermiddag/kveld. Naboer vil dessverre oppleve maskinstøy fra mobilkran og lastebiler. Vi håper arbeidene og trafikkavviklingen går smertefritt slik at vi blir ferdig så tidlig som mulig. Men arbeidene vil avsluttes innen kl 23.00.

Melding om arbeid i Borgermester Middelthons gate

Fra mandag 27 mai frem til primo september 2019, vil det pågå anleggsarbeider i Borgermester Middelthons gate.

Det er nå gitt avklaring fra Statens Vegvesen på noen tekniske spørsmål, og vi kan derfor sette igang igjen med å fullføre arbeidene i gaten.

Vi må på grunn av stram fremdrift belage oss på å arbeide frem mot klokken 19 i deler av denne perioden.

Veien vil til tider være lysregulert. Noen av arbeidene vil vi dessverre være pålagt av Statens Vegvesen å gjøre sent på kvelden eller om natten. Dette vil gjelde når vi må stenge gaten, særlig fordi man vil unngå omkjøring for busstrafikken. Helt konkret vil dette være aktuelt ved bygging av fotgjengeroverganger,  men det kan også være nødvendig i enkelte andre tilfeller. 

Ved arbeid utenom kl 7-19 vil vi varsle i forkant på prosjektets Facebookside og hjemmeside www.finansparken.no.

Gjenstående arbeid og informasjon om Finansparken

Tirsdag 2. april ble det gjennomført et informasjonsmøte for naboer til Finansparken i Bjergsted. Slik ligger vi an nå.

I DAG: SpareBank 1 SR-Bank flytter inn i Finansparken i Bjergsted i november. Bygget nærmer seg ferdigstillelse. Foto: 3D4D.no

I DAG: SpareBank 1 SR-Bank flytter inn i Finansparken i Bjergsted i november. Bygget nærmer seg ferdigstillelse. Foto: 3D4D.no

Presentasjonen som ble vist under møtet finner du her.

I presentasjonen finner du bilder av hvordan Finansparken-bygget ser ut i dag. I tillegg finner du informasjon om hvilket arbeid som gjenstår før bygget overleveres til SpareBank 1 SR-Bank.

Kort om fremdriften til bygget:

 • Betongarbeider - ferdig

 • Trekonstruksjoner - ferdig

 • Fasade-/glassarbeider

  • Profilsystem og glass i fasader og tak - ferdig

  • Tett bygg - ferdig

  • Glassfinner og komplettering - september 2018 til vår 2019

 • Bygginnredning og tekniske anlegg - pågår til juni 2019

 • Utomhusarbeider

  • Tilbakefylling, terreng- og veiarbeid - høsten 2018 og vinter 2019

  • Utomhus- og parkanlegg - april til august 2019

 • Innregulering - juni til august 2019

 • Overlevering - september 2019

 • Innflytting, møblering og innkjøring - september til november 2019

 • Åpning - november 2019

Velkommen til informasjonsmøte 2. april 2019

Vi inviterer til et siste informasjonsmøte om framdriften i byggeprosjektet Finansparken i Bjergsted.

Møtet finner sted i auditoriet til SpareBank 1 SR-Bank, Bjergsted Terrasse 1, Stavanger.

Tirsdag 2 april kl 17.00. Dørene åpner 16.30 med kaffe og litt å bite i før møtet starter.

Siden sist møte er mye av fasadearbeidene ferdigstilt og innvendig pågår en del monteringsarbeider før teknisk innkjøring. Utvendig gjenstår opparbeidelse av vei og parkanlegg før vi blir ferdig.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Else Marie Jonsson

Daglig leder

Finansparken Bjergsted AS

 

Beredskapsøvelse 31. oktober

Rundt klokken 13.00 onsdag 31. oktober vil vi gjennomføre en beredskapsøvelse på byggeplassen til Finansparken i Bjergsted.

Beredskapsøvelsen innebærer blant annet utrykning fra nødetatene. Dette er et ledd i vårt høyt prioriterte sikkerhetsarbeid, og det gir også god trening for de berørte etatene.

Vi håper på forståelse for at dette er nyttig, og at det ikke skaper uro og bekymring blant våre naboer.

Lyd fra boring

Den siste halvannen uken har nok noen av Finansparkens naboer, særlig på sydsiden av bygget, hørt en ubehagelig hvinende lyd i perioder på dagtid.

Dette skyldes at vi på sydfasaden borer og skrur i en tresort som er hard. Vi har de siste par dagene gjort endringer i bruk av verktøy og metode som har redusert lyden, men vi kan dessverre ikke garantere at den blir helt borte før denne aktiviteten er ferdig. Det meste av dette arbeidet vil være gjort i løpet av uke 44.

Vi beklager ubehaget som kan oppleves med dette.

Arbeid i Borgermester Middelthonsgate

Mandag 15. oktober starter Veidekke arbeid med rør og kabler i Borgermester Middelthonsgate.

FINANSPARKEN: Slik ser bygget ut i oktober 2018. Foto: 3D4D.no

FINANSPARKEN: Slik ser bygget ut i oktober 2018. Foto: 3D4D.no

Det innebærer bruk av gravemaskin og lastebil. Avhengig av mengden fjell i rørtraseen kan det også bli nødvendig med piggmaskin eller boring og sprengning.

Arbeidene vil foregå på dagtid frem til juletider.

For å kunne beholde trafikk i to retninger, har Veidekke fått tillatelse til å stenge fortauet. Fotgjengere blir ledet over på gangfeltet langs fasaden til Bjergsted Terrasse.

Kveldsarbeid og redusert belysning

Det vil fortsatt være noe kveldsarbeid i Finansparken, men fremover blir det redusert belysning om natten.

Torsdag 20. september vil det pågå arbeider med dieseldrevet lift i nordenden av bygget. Arbeidet vil foregå mellom klokken 19.00 og 22.00.

Under informasjonsmøte med naboer til Finansparken i begynnelsen av september, ble det løftet et spørsmål vedrørende belysning i bygget. Veidekke har nå funnet en praktisk løsning som skal ivareta både sikkerhet og gi redusert belysning.

Dette innebærer at innvendig gangbelysning langs Borgermester Middelthonsgate som hovedregel skal slås av om natten mandag til fredag, kveld og natt på lørdag, samt hele søndag.

Skal asfaltere i parkeringskjelleren

Arbeidet med å asfaltere i kjelleren i Finansparken starter onsdag 19. september.

Foto: Jan Inge Haga, SpareBank 1 SR-Bank

Foto: Jan Inge Haga, SpareBank 1 SR-Bank

Oppstart er med det fremskyndet fra uke 39 til midten av uke 38. Arbeidet vil foregå fra mandag til fredag i uke 38 til og med uke 43, innenfor arbeidstiden fra klokken 07.00 til 19.00.

Selve asfalteringsarbeidet vil man ikke legge særlig merke til, men det vil komme lastebiler med leveranser av asfalt til porten på nordsiden av bygget.

Det er også plassert en ventilasjonsvifte på sydsiden av bygget – mellom øst- og vestfløyen. Denne sørger for utskifting av luften i kjelen mens arbeidet pågår. Ventilasjonsviften vil lage støy, og det vil kunne bli asfaltlukt utenfor bygget.

Ut fra data fra ventilasjonsviften, samt plassering og skjerming av denne, vil støynivået holdes innenfor myndighetskravene, opplyser Veidekke.

Status i Finansparken

Tirsdag 4. september ble det gjennomført informasjonsmøte for nabolaget til Finansparken i Bjergsted. Dette er en oppsummering av det viktigste derfra.

Det var 32 stykker til stede på møtet. Prosjektledelsen viste frem oversiktsbilder av byggeområdet og hvordan Finansparken vil se ut når bygget er ferdigstilt.

Veidekke presenterte hvordan fremdriften, arbeidstidene og mulige støykilder vil være de kommende seks til tolv månedene.

Veidekke har også fulgt opp klage angående støy fra lift og andre arbeidsmaskiner. Det er utarbeidet en støyrapport og gjort tiltak både før og etter denne. Loggen for faktisk arbeid etter klokken 19.00 er nøye gjennomgått, og klagen er besvart med dokumentasjon sendt til Stavanger kommunes representant. For oversikt over tiltak og prosess, kan du se i presentasjonen fra informasjonsmøtet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Foto: Jan Inge Haga, SpareBank 1 SR-Bank

Foto: Jan Inge Haga, SpareBank 1 SR-Bank

Problemer med kontaktskjema

Underveis i møtet kom flere spørsmål fra de oppmøtte. Blant spørsmålene var hvorfor henvendelser til nettsiden Finansparken.no ikke ble besvart.

En av de oppmøtte ønsket svar på hvorfor det er blitt gitt informasjon om at det ikke ville være slaglyder under oppføringen av bygget, når det vitterlig er slag- og bankelyder gjennom hele byggeprosessen.

Kommunikasjonsavdelingen i SR-Bank har ikke mottatt henvendelsene som er kommet gjennom nettsiden. Saken er fulgt opp og det viser seg at det har ligget en feil på nettsiden. Henvendelser gjennom kontaktskjema på Finansparken.no, har ikke blitt sendt videre. Dette er selvsagt beklagelig og feilen er nå rettet. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Foto: Jan Inge Haga, SpareBank 1 SR-Bank

Foto: Jan Inge Haga, SpareBank 1 SR-Bank

Skitne fasader

Sameiet i Bjergsted Terrasse 1 varsler en kommende henvendelse om skitne fasader mot byggeplassen. Dette vil bli behandlet som egen sak om det blir sendt som en dokumentert og skriftlig henvendelse.

Også sameiet i Christen Thranesgate 29 opplever tilskitning av fasade og glass. De vurderer en tilsvarende henvendelse.

Arbeidstid

Det ble også rettet en henvendelse om arbeidstiden på prosjektet. Veidekke har allerede lempet på arbeidstiden for å ta hensyn til naboer. Arbeid på byggeplassen avsluttes i dag i all hovedsak klokken 19.00. En tidligere avslutning vil gå sterkt utover fremdriften til prosjektet.

Et ønske om å skru av sikkerhetsbelysningen som er på hele døgnet, ble tatt opp på informasjonsmøtet. Veidekke ser på om dette er praktisk mulig, uten at det får følger for sikkerheten.

 

Nabomøte den 4. september

Tirsdag 4. september er det igjen tid for en samling for alle som er interesserte i Finansparken. Fra klokken 17.00-18.30 inviterer vi til informasjonsmøte for naboer.

Veidekke informerer om arbeidene de neste seks månedene, hvilke faser vi står ovenfor, hva dere kan forvente av støy, trafikk og så videre.

Kom gjerne inn på kaffe og noe å bite i før møtet. Vi åpner dørene til Bjergsted Terrasse 1 klokken 16.30.

Bildene er tatt tirsdag 7. august 2018 (til høyre) og 27. oktober 2017 (til venstre). Foto: Aeroview/3D4D.no

Bildene er tatt tirsdag 7. august 2018 (til høyre) og 27. oktober 2017 (til venstre). Foto: Aeroview/3D4D.no

Oppfølging fra informasjonsmøte tirsdag 6. februar

Finansparken i Bjergsted inviterte naboer til informasjonsmøte den 6. februar.

Agenda var informasjon om prosjektet så langt og arbeidet fremover, i tillegg til spørsmål og svar fra naboer. 

Helge Opedal, prosjektdirektør fra Veidekke, gikk grundig gjennom denne presentasjonen hvor fremdrift, arbeidstider og mulige støykilder de neste seks månedene tatt opp. 

Det har vært få klager fra nabolaget etter at sprengningsarbeidene ble ferdigstilt. To klager angående sterkt lys fra byggeplass utover arbeidstid er fulgt opp med forbedrede rutiner for å slukke lys etter arbeidstid. Klager blir fulgt opp omgående.

Det ble reist spørsmål om hvor høyt bygget blir. Det kan ifølge reguleringsplanen bygges opp til maks kote 48,0 (høyde over havet) Høyden på terreng i nordspiss er 19,50. Høyden på bygget blir da maks 28,5 meter.

Vedlagte skisse fra Fasade Nord er påført kotehøyder til overkant takbjelke.

Høyde.jpg

Møtet ble avsluttet med fremvisning av Helen & Hard sin filmvisualisering av ferdig bygg.

 

Disse fem skal konkurrere om kunstprosjekt

I forbindelse med byggingen av Finansparken i Bjergsted er det satt ned et kunstutvalg. Dette utvalget har hatt som oppgave å utarbeide en kunstplan, som skal følges for å realisere kunstprosjekter av høy kvalitet for bygget.

Kunstplanen finnes i sin helhet som pdf her.

Første steg i planen vil realisere et kunstprosjekt for atriet i Finansparken. 

Til realiseringen av kunstprosjekt for atriet er det innbudt fem kunstnere som vil konkurrere om å utforme forslag. De fem utvalgte kunstnerne ble utvalgt etter en grundig gjennomgang av de 91 kandidatene som søkte til den åpne prekvalifiseringen. Den åpne utlysingen resulterte i interesse fra mange gode kunstnerskap og kunstutvalget har vært godt fornøyd med variasjon og bredde til de innsendte påmeldingene som bestod av både nasjonale og internasjonale kandidater.

Kandidatene

Kandidatene som skal konkurrere om å utforme forslag til kunstprosjekt til atriet har en internasjonal spennvidde og stod frem som sterke kandidater blant annet med hensyn til erfaring med tidligere prosjekter, god kjennskap til ny teknologi og med gjennomreflekterte søknader som responderte godt på kunstplanens intensjon.

Kunstutvalget har valgt ut følgende kandidater som er invitert til konkurransen:

Wolfgang Buttress (England)

Chris Salter (Canada)

Anne Marthe Dyvi (Norge)

Joachim Sauter (Tyskland)

Gregory Lasserre & Anais met den Ancxt (Frankrike)

De inviterte kandidatene vil få frist til 1.mai med å levere sine forslag med kunstprosjekt til atriet. Vinneren av oppdraget vil annonseres før sommeren og får en produksjonstid frem til montering av kunstverket sommeren 2019.

GÅR FREMOVER: Slik ser det ut på byggeplassen i Finansparken nå. Foto: Aeroview

GÅR FREMOVER: Slik ser det ut på byggeplassen i Finansparken nå. Foto: Aeroview

Vår visjon

Kunsten i Finansparken skal medvirke til en helhetlig estetisk utforming, og legge til rette for kunstopplevelser for alle brukerne av bygget. Kunsten kan understøtte visjonen til Finansparken – «en arena for verdiskaping».

Kunstprosjekt kan være frittstående eller integrert som del av bygningen. Kunstprosjekt skal ses i sammenheng med områdets, byggets og arkitektens visjon.

Hensikten med kunstprosjektene er å gi brukerne og besøkende anledning til å oppleve kunst i deres kontakt med konsernet. Finansparken ønsker å bidra til økt trivsel ved å tilby kunstopplevelser. Gjennom en variert kunstsamling vil konsernet bidra til aktiv kunstformidling og økt forståelse av kunst.

Kriterier for valg av kunst

Kunstutvalget følger KOROs retningslinjer for god praksis til å følge opp prosjekter for kunst i offentlige bygg og uterom. Kunstplanen vil fungere som verktøy i dette arbeidet.

Ved valg av kunst til konsernet skal det tilstrebes at kravet til kunstnerisk kvalitet blir et overordnet hensyn, der nyskapende kunst bør vektlegges, at kunsten er tilpasset stedets og arkitekturens karakter og funksjon, og at det tas hensyn til brukernes interesser.