Byggegjerder

Vi vil i løpet av neste uke starte forberedende arbeider med rigging av tomt. Dette vil inkludere etablering av byggegjerder rundt hele tomten. Dette vil være en midlertidig situasjon som kun vil gjelde fasen ifm omlegging av eksisterende tekniske installasjoner på tomten. Alle byggegjerder vil stå inne på tomten og det vil ikke ha noen påvirkning på trafikkbildet utenfor tomten. 

Etablering av byggegjerde for selve byggefasen, med tilhørende stengning av Christen Tranes gate og innsnevring av Borgermester Middelthonsgate vil komme på et noe senere tidspunkt.