Oppdatering uke 46

I uke 46 vil arbeidene med omlegging av rør fortsette inne på tomten, samtidig som en vil legge inn høyspentkabel og fiberkabel fra Lyse AS .

Christen Tranes gate vil bli stengt for biltrafikk, Fortau på motsatt side av byggeplassen vil bli holdt åpen.

Bussholdeplass ved tomten i Borgermester Middelthonsgate, vil bli flyttet noe lenger nord