Spunting starter i slutten av november

Slik det ser ut nå begynner spuntingen på Bybergstykket i løpet av to ukers tid. Stålplater skal dunkes ned i bakken for å forhindre at masser flytter seg når gravingen på tomten starter. Arbeidet er beregnet til å ta ca 4 uker. Kort tid etter begynner entreprenør T. Stangeland med boring og sprenging. På bakgrunn av dette må støyende arbeid beregnes å vare til ut i april. Vi skal ta så mye hensyn til naboene i området som mulig i denne perioden.