Arbeid på tomten i kveld 5. oktober

I forbindelse med støpearbeid i dag har det oppstått et problem som medfører at det blir utført arbeid på tomten utover klokken 19.00. Arbeidet forventes å være avsluttet innen klokken 2200. Vi beklager eventuelle forstyrrelser dette måtte medføre.