Varsel om utvidet arbeidstid

Block Berge Bygg AS melder at det i en periode fremover vil være behov for utvidet arbeidstid.

Denne perioden vil vare i om lag fire uker, og arbeidstid vil være fra 0700 til 2300.

Block Berge vil tilstrebe å avslutte arbeidet om kvelden rundt klokken 22.00. Enkelte dager vil det kunne bli aktivitet noe lenger, men ikke lenger enn 23.00.

Arbeidsoperasjoner vil være forskaling/støping i forbindelse med betongarbeider.

Vi vil i den grad det er mulig, forsøke å holde lavest mulig støynivå på arbeidene som utføres etter klokken 19.00.

Det er utarbeidet ny støyprognose for prosjektet i henhold til veileder T-1442 Veileder i forbindelse med anleggsstøy.

Denne viser at støy fra betongarbeider vil være innenfor de offentlige retningslinjer og de krav som stilles til støynivåer om kveld mellom klokken 19.00 og 23.00.

Vi beklager de ulemper dette arbeidet vil ha for naboer.