Arbeid vil bli utført på lørdager i noen måneder

I en periode frem til juni måned, vil det foregå utkjøring av masse fra tomten på lørdager. Det betyr at fra om lag klokken 09:00 til klokken 17:00 vil anleggsmaskiner være i virksomhet i forbindelse med dette arbeidet. Det presiseres at det ikke vil bli utført annet arbeid som boring og sprenging på lørdager. Vi beklager eventuell ulemper dette kan medføre.