Oppdatert tidsplan for arbeid på Bybergstykket

Vi beklager at våre naboer har blitt utsatt for en del støy den siste tiden. Det at vi har hatt en del arbeid på tomten på lørdager i det siste, skyldes at vi ønsker å få mest mulig av både det støyende og det støvende arbeidet unnagjort til varmen og utekveldene kommer.

Siste status er nå som følger;

  • Arbeidet på tomten er om lag 3 måneder forsinket, dette grunnet en rekke tilleggskrav som har   oppstått.
  • Sprenging vil i all hovedsak være ferdig innen 9 juni.
  •  Bortkjøring av masse, som har i seg at det støver, vil også være ferdig innen 9 juni.

Det betyr at vi håper at hver og en av dere kan få oppleve å sitte på terrassen uten for mye støy fra dette tidspunktet.

Vi starter opp med grunnarbeid fra og med tiden etter 9. juni. Det gjøres oppmerksom på at dette arbeidet også vil kunne medføre noe støy. Dette i forbindelse med transport til og fra tomten, inklusiv bruk av kraner.

I tillegg vil arbeidet med boring av energibrønner, i en periode på 8 uker, til tider kunne være litt støyende.

En oppdatert fremdriftsplan vil bli lagt ut i løpet av sommeren.