Status og fremdrift

Status pr. 24. mai:
Over 70% av bunnen i byggegropen er nå synlig og om lag 90% av planlagt sprengningsarbeid er fullført. Vi forventer at all sprenging skal være utført innen 9 juni, som tidligere meddelt.

Fremdrift frem til 1. juli:
Meisling vil pågå sporadisk og da etter behov frem til 30.06.
Utkjøring av masse vil pågå frem til 23.06.
Boring av energibrønner, som vil medføre en jevn dur, vil pågå frem til 30.06.
Sikring av fjellsider mot byggegropen vil pågå frem til 30.06.

Vi tar forbehold om at det kan oppstå uforutsette hendelser som kan resultere i forskyvinger av nevnte datoer.

For å dempe plage med støv og skitten veibane, er det avtalt med totalentreprenøren (Block Berge Bygg) at veien skal feies og spyles daglig når det er oppholdsvær. Om nødvendig oftere.