Vi vil beklage

Vi vil beklage overfor alle naboer som har blitt utsatt for belastende støy den siste tiden. Dere har alle vist stor tålmodighet med oss, takk !! Vi har forståelse for at det tærer på tålmodigheten, særlig nå når vi opplever varme og sol og uterommet blir benyttet.

Grunnarbeidet er nå inne i en intens sluttfase hva angår sprenging, meisling, utgraving, fjerning av masse og sikring av fjell.