Arbeider uke 25

I inneværende uke – uke 25 – vi vi gjøre oss ferdige med sprenging og utgraving av masse fra tomten. Nå gjenstår det arbeid med noe boring i forbindelse med energibrønner. Helgen 23. juni til og med 25. juni vil det bli arbeid på tomten som vil pågå fra fredag kl. 15:00 til kl. 21:00 og lørdag og søndag fra kl. 09:00 til kl. 22:00. Arbeidet vil bestå i å sette sammen og reise en tårnkran, som er nødvendig for resten av byggeprosjektet.