Moderat støy lørdag 1. juli

Beklageligvis må det utføres noe arbeid på tomten kommende lørdag (1. juli) i tidsrommet kl. 09:00 til kl. 17:00. Arbeidet som vil bli utført, gjelder boring av energibrønner. Støynivået er vurdert til å være moderat.