Oppfølging fra informasjonsmøte

Tirsdag 12. september ble det gjennomført et informasjonsmøte. Her finner du flere detaljer om parkering, presentasjoner og en ny Facebook-gruppe.

Det siste først: Vi skal sørge for å ha oppdatert informasjon på finansparken.no. Samtidig har vi opprettet en ny Facebook-gruppe for Finansparken, hvor alle som er interessert kan melde seg inn. Der vil vi svare på spørsmål og legge ut oppdatering med jevne mellomrom. Det skal være lav terskel for å komme med ris og ros i denne gruppen.

Parkering i Rosenberggata
Under informasjonsmøtet tirsdag 12. september, ble det løftet et spørsmål om parkeringsforholdene i Bjergsted. På grunn av korttidsparkering i Rosenberggata, får ikke beboerne i området mulighet til å parkere der i lengre perioder på dagtid. Vi har tatt dette videre med Stavanger kommune.

Den midlertidige løsningen som er innført, som altså er korttidsparkering i Rosenberggata, er for at Bjergsted barnehage skal ha parkeringsplasser til levering av barn. Barnehagen har mistet parkeringsplassene de hadde tidligere. Kommunen har vurdert andre løsninger, men har kommet frem til at det ikke er andre parkeringsplasser barnehagen kan disponere enn dem som brukes i dag. Det er derfor ikke mulig å få endret dette på nåværende tidspunkt.

Stavanger kommune opplyser imidlertid at det er andre parkeringsplasser som kan brukes i området, men at det er litt lengre gåavstand til disse.

Vi håper dette er noe oppklarende om parkeringssituasjonen i området rundt Finansparken i Bjergsted.

Ta gjerne kontakt med oss om du har flere spørsmål.

Presentasjoner fra september 2017:
Presentasjon fra nabomøte september 2017
Referat fra informasjonsmøte for naboer 12. september 2017

Presentasjoner fra august 2016:
Generell informasjon fra møte 23. august 2016.
Utdrag fra reguleringsplan