Arbeid i Borgermester Middelthonsgate

Mandag 15. oktober starter Veidekke arbeid med rør og kabler i Borgermester Middelthonsgate.

FINANSPARKEN: Slik ser bygget ut i oktober 2018. Foto: 3D4D.no

FINANSPARKEN: Slik ser bygget ut i oktober 2018. Foto: 3D4D.no

Det innebærer bruk av gravemaskin og lastebil. Avhengig av mengden fjell i rørtraseen kan det også bli nødvendig med piggmaskin eller boring og sprengning.

Arbeidene vil foregå på dagtid frem til juletider.

For å kunne beholde trafikk i to retninger, har Veidekke fått tillatelse til å stenge fortauet. Fotgjengere blir ledet over på gangfeltet langs fasaden til Bjergsted Terrasse.