Beredskapsøvelse 31. oktober

Rundt klokken 13.00 onsdag 31. oktober vil vi gjennomføre en beredskapsøvelse på byggeplassen til Finansparken i Bjergsted.

Beredskapsøvelsen innebærer blant annet utrykning fra nødetatene. Dette er et ledd i vårt høyt prioriterte sikkerhetsarbeid, og det gir også god trening for de berørte etatene.

Vi håper på forståelse for at dette er nyttig, og at det ikke skaper uro og bekymring blant våre naboer.