Oppfølging fra informasjonsmøte tirsdag 6. februar

Finansparken i Bjergsted inviterte naboer til informasjonsmøte den 6. februar.

Agenda var informasjon om prosjektet så langt og arbeidet fremover, i tillegg til spørsmål og svar fra naboer. 

Helge Opedal, prosjektdirektør fra Veidekke, gikk grundig gjennom denne presentasjonen hvor fremdrift, arbeidstider og mulige støykilder de neste seks månedene tatt opp. 

Det har vært få klager fra nabolaget etter at sprengningsarbeidene ble ferdigstilt. To klager angående sterkt lys fra byggeplass utover arbeidstid er fulgt opp med forbedrede rutiner for å slukke lys etter arbeidstid. Klager blir fulgt opp omgående.

Det ble reist spørsmål om hvor høyt bygget blir. Det kan ifølge reguleringsplanen bygges opp til maks kote 48,0 (høyde over havet) Høyden på terreng i nordspiss er 19,50. Høyden på bygget blir da maks 28,5 meter.

Vedlagte skisse fra Fasade Nord er påført kotehøyder til overkant takbjelke.

Høyde.jpg

Møtet ble avsluttet med fremvisning av Helen & Hard sin filmvisualisering av ferdig bygg.