Arbeid på kveldstid 18. september

Tirsdag 18. september blir det arbeid med lift på fasaden langs Borgermester Middelthonsgate etter klokken 19.00.

Årsaken er at det skal arbeides med tekking av takrenner, og arbeidet vil skje fra bomlift. Arbeidet vil være avsluttet innen klokken 21.00.