Kveldsarbeid og redusert belysning

Det vil fortsatt være noe kveldsarbeid i Finansparken, men fremover blir det redusert belysning om natten.

Torsdag 20. september vil det pågå arbeider med dieseldrevet lift i nordenden av bygget. Arbeidet vil foregå mellom klokken 19.00 og 22.00.

Under informasjonsmøte med naboer til Finansparken i begynnelsen av september, ble det løftet et spørsmål vedrørende belysning i bygget. Veidekke har nå funnet en praktisk løsning som skal ivareta både sikkerhet og gi redusert belysning.

Dette innebærer at innvendig gangbelysning langs Borgermester Middelthonsgate som hovedregel skal slås av om natten mandag til fredag, kveld og natt på lørdag, samt hele søndag.