Asfaltering utenfor Finansparken

Mandag 30. september begynner asfaltering i Borgermester Middelthons gate. Tirsdag vil asfalteringen fortsette i Christen Thranes gate. Arbeidet kan pågå utover ettermiddag og kveld begge dager.