Velkommen til informasjonsmøte 2. april 2019

Vi inviterer til et siste informasjonsmøte om framdriften i byggeprosjektet Finansparken i Bjergsted.

Møtet finner sted i auditoriet til SpareBank 1 SR-Bank, Bjergsted Terrasse 1, Stavanger.

Tirsdag 2 april kl 17.00. Dørene åpner 16.30 med kaffe og litt å bite i før møtet starter.

Siden sist møte er mye av fasadearbeidene ferdigstilt og innvendig pågår en del monteringsarbeider før teknisk innkjøring. Utvendig gjenstår opparbeidelse av vei og parkanlegg før vi blir ferdig.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Else Marie Jonsson

Daglig leder

Finansparken Bjergsted AS