Gjenstående arbeid og informasjon om Finansparken

Tirsdag 2. april ble det gjennomført et informasjonsmøte for naboer til Finansparken i Bjergsted. Slik ligger vi an nå.

I DAG: SpareBank 1 SR-Bank flytter inn i Finansparken i Bjergsted i november. Bygget nærmer seg ferdigstillelse. Foto: 3D4D.no

I DAG: SpareBank 1 SR-Bank flytter inn i Finansparken i Bjergsted i november. Bygget nærmer seg ferdigstillelse. Foto: 3D4D.no

Presentasjonen som ble vist under møtet finner du her.

I presentasjonen finner du bilder av hvordan Finansparken-bygget ser ut i dag. I tillegg finner du informasjon om hvilket arbeid som gjenstår før bygget overleveres til SpareBank 1 SR-Bank.

Kort om fremdriften til bygget:

 • Betongarbeider - ferdig

 • Trekonstruksjoner - ferdig

 • Fasade-/glassarbeider

  • Profilsystem og glass i fasader og tak - ferdig

  • Tett bygg - ferdig

  • Glassfinner og komplettering - september 2018 til vår 2019

 • Bygginnredning og tekniske anlegg - pågår til juni 2019

 • Utomhusarbeider

  • Tilbakefylling, terreng- og veiarbeid - høsten 2018 og vinter 2019

  • Utomhus- og parkanlegg - april til august 2019

 • Innregulering - juni til august 2019

 • Overlevering - september 2019

 • Innflytting, møblering og innkjøring - september til november 2019

 • Åpning - november 2019