Melding om arbeid i Borgermester Middelthons gate

Fra mandag 27 mai frem til primo september 2019, vil det pågå anleggsarbeider i Borgermester Middelthons gate.

Det er nå gitt avklaring fra Statens Vegvesen på noen tekniske spørsmål, og vi kan derfor sette igang igjen med å fullføre arbeidene i gaten.

Vi må på grunn av stram fremdrift belage oss på å arbeide frem mot klokken 19 i deler av denne perioden.

Veien vil til tider være lysregulert. Noen av arbeidene vil vi dessverre være pålagt av Statens Vegvesen å gjøre sent på kvelden eller om natten. Dette vil gjelde når vi må stenge gaten, særlig fordi man vil unngå omkjøring for busstrafikken. Helt konkret vil dette være aktuelt ved bygging av fotgjengeroverganger,  men det kan også være nødvendig i enkelte andre tilfeller. 

Ved arbeid utenom kl 7-19 vil vi varsle i forkant på prosjektets Facebookside og hjemmeside www.finansparken.no.