Brakkerigg fjernes fra Finansparken

Som informert om i informasjonsmøtet 2. april demonteres brakkeriggen nå i juni.

De siste dagene har entreprenøren jobbet med forberedelser og demontering.

Onsdag 19. juni blir brakkeriggen transportert bort fra Finansparken.

Dette vil skje slik at en mobilkran plassert inne på byggeplassen vil løfte av brakkene og plassere dem på lastebiler (semitrailere). Semitrailerne vil rygge inn porten i sydøstenden av bygget i Borgermester Middelthons gate, og kjøre ut samme vei.

Av sikkerhetsmessige og trafikkmessige årsaker må denne operasjonen skje på sen ettermiddag/kveld. Naboer vil dessverre oppleve maskinstøy fra mobilkran og lastebiler. Vi håper arbeidene og trafikkavviklingen går smertefritt slik at vi blir ferdig så tidlig som mulig. Men arbeidene vil avsluttes innen kl 23.00.