Slik blir arbeidet i Finansparken fremover

Finansparken i Bjergsted skal ferdigstilles i høst. Her er planen over arbeid du kan forvente på og rundt byggeplassen de neste månedene.

finansparken_juni2019JanIngeHaga.jpg

De utvendige arbeidene frem mot ferdigstillelse vil i hovedtrekk følge planen fra nabomøtene. Dette er en oppdatert og noe mer detaljert plan, for å gi alle interesserte en god oversikt over hva som skal skje.

Det kan komme endringer i planen, men større endringer vil varsles på finansparken.no eller på Facebook-gruppen til Finansparken i Bjergsted. I tillegg vil vi hver torsdag legge ut informasjon i Facebook-gruppen om utvendige arbeider som er planlagt for den kommende uken.


Uke 25 og 26 (17.-30. juni)

 • Parken i sør: Grunnarbeid og graving i begge ukene. I uke 26 vil det være betongstøp.

Uke 27 og 28 (1.-14 juli)

 • Christen Thranes gate: Asfaltering i begge ukene.

 • Parken i sør: Glassarbeid med lift på fasaden mot parken i uke 28.

 • Borgermester Middelthons gate (innenfor byggegjerdet): Skifer på fortau fra uke 28 til uke 34, eller fra uke 31 til uke 36. Dette blir endelig avklart på et senere tidspunkt.

Uke 29 og 30 (15.-28. juli)

 • Parken i sør: Glassarbeid med lift på fasaden mot parken i uke 29.

Uke 31 og 32 (29. juli-11. august)

 • Parken i sør: Terrengarbeid, hellelegging og beplantning. Pågår fra uke 31 til uke 36.

 • Borgermester Middelthons gate (innenfor byggegjerdet): Asfaltering i uke 32 og montering av snøfangere på glasstak. Det siste gjøres med lift.

Uke 33 og 34 (12.-25. august)

 • Christen Thranes gate: Beplantning og fasadevask med lift i uke 34.

 • Borgermester Middelthons gate (innenfor byggegjerdet): Beplantning og fasadevask med lift i uke 34.

Uke 35 og 36 (26. august-8. september)

 • Christen Thranes gate: Beplantning, fasadevask med lift og lysmaster i uke 35.

 • Borgermester Middelthons gate (innenfor byggegjerdet): Beplantning, fasadevask med lift og lysmaster i uke 35.

Uke 37 og 38 (9.-22 september)

 • Borgermester Middelthons gate (utenfor byggegjerdet): Fotgjengeroverganger, grøft, fundamenter og lysmaster på østsiden av veien i uke 38. Her kan det bli nattarbeid (les mer under)

Uke 39 (23.-29. september)

 • Borgermester Middelthons gate (utenfor byggegjerdet): Veien skal reasfalteres, noe som kan medføre nattarbeid (les mer under)


Arbeidstid

Arbeidstiden vil være innenfor klokken 07-19 mandag til fredag. Det kan bli nødvendig med kvelds- og nattarbeid ved enkelte aktiviteter i Borgermester Middelthons gate etter pålegg fra Statens vegvesen. Dette gjelder først og fremst fotgjengerovergangene og reasfaltering utenfor byggegjerdet. Dette arbeidet er planlagt til september. Vi vil i dialog med Statens vegvesen prøve å finne løsninger for å unngå eller redusere behovet for kvelds- og nattarbeid.

Støyende arbeid

Det vil være dieseldrevne maskiner i drift periodevis hver dag. Dette inkluderer gravemaskiner og til dels lifter, og til sammen om lag fire-fem dager med asfaltutlegger. Inn- og uttransport med lastebiler vil fortsette noen ganger daglig. Skjæring av tilpasningsskifer vil skje i perioder med innvendige skiferarbeid, i Borgermester Middelthons gate og i parken mot sør i ukene 25 til 35.

Belysning inne i bygget på natten

Vi vil fra uke 26 slå av ledbelysningen i kontoretasjene. Dette fremstår i dag som striper med lys. Hvis dette fungerer bra for sikkerheten og de innvendige arbeidene, vil det vare til vi får etablert den permanente lysstyringen i august. Det vil likevel kunne være nødvendig å slå på lyset i noen av etasjene i perioder.

INNGANGSPARTIET: Dette er Finansparken slik den ser ut ved inngangen. Lysstripene i taket i hver etasje vil etter hvert bli skrudd av om natten.

INNGANGSPARTIET: Dette er Finansparken slik den ser ut ved inngangen. Lysstripene i taket i hver etasje vil etter hvert bli skrudd av om natten.