Lørdagsarbeid 17. august

Lørdag 17. august vil det arbeides med dieseldrevet lift og lastebil på sydfasaden utenfor byggets atrium. Vi tar sikte på at dette arbeidet vil pågå på formiddagen.

Samme dag vil det pågå arbeider med dieseldrevet lift på fasaden i Christen Tranes gate (byggets vestfasade og nordspiss). Dette vil pågå både formiddagen og ettermiddagen frem til klokken 20.00.

I uke 34 vil arbeidene med legging av skifer på fortauet i Borgermester Middelthons gate fortsette, det samme gjelder maskinarbeider i parken i syd og kompletteringsarbeider på fasadene. I Christen Thranes gate vil kompletteringsarbeidene på fasadene i den uken måtte pågå til klokken 20.00. Disse arbeidene består i hovedsak av å montere snøfangere.