Tester alarmer i Finansparken

Testing av brann og tekniske funksjoner i Finansparken, vil kunne utløse alarmer i bygget.

I de kommende dagene og de nærmeste to ukene vil naboer av Finansparken kunne høre alarmlyd fra bygget. Selv om alarmene kommer fra innsiden, vil de også kunne høres på utsiden. Alarmene skyldes testing av brann og tekniske funksjoner, og er en normal del av ferdigstillelsen av bygget.

Testing som utløser alarm vil kun foregå på hverdager i tidsrommet 07-16.