Lysregulering i Borgermester Middelthonsgate

Arbeidet med veibanen starter denne uken. Veidekke var opprinnelig pålagt å gjøre arbeidene på natt, men har nå fått tillatelse til å arbeide på dagtid.

Dette gjøres for å unngå støy for naboene på natten. Det vil bli lysregulering for trafikk og det må påregnes en del kø.