Vi vil beklage

Vi vil beklage overfor alle naboer som har blitt utsatt for belastende støy den siste tiden. Dere har alle vist stor tålmodighet med oss, takk !! Vi har forståelse for at det tærer på tålmodigheten, særlig nå når vi opplever varme og sol og uterommet blir benyttet.

Grunnarbeidet er nå inne i en intens sluttfase hva angår sprenging, meisling, utgraving, fjerning av masse og sikring av fjell.

Status og fremdrift

Status pr. 24. mai:
Over 70% av bunnen i byggegropen er nå synlig og om lag 90% av planlagt sprengningsarbeid er fullført. Vi forventer at all sprenging skal være utført innen 9 juni, som tidligere meddelt.

Fremdrift frem til 1. juli:
Meisling vil pågå sporadisk og da etter behov frem til 30.06.
Utkjøring av masse vil pågå frem til 23.06.
Boring av energibrønner, som vil medføre en jevn dur, vil pågå frem til 30.06.
Sikring av fjellsider mot byggegropen vil pågå frem til 30.06.

Vi tar forbehold om at det kan oppstå uforutsette hendelser som kan resultere i forskyvinger av nevnte datoer.

For å dempe plage med støv og skitten veibane, er det avtalt med totalentreprenøren (Block Berge Bygg) at veien skal feies og spyles daglig når det er oppholdsvær. Om nødvendig oftere.

Oppdatert tidsplan for arbeid på Bybergstykket

Vi beklager at våre naboer har blitt utsatt for en del støy den siste tiden. Det at vi har hatt en del arbeid på tomten på lørdager i det siste, skyldes at vi ønsker å få mest mulig av både det støyende og det støvende arbeidet unnagjort til varmen og utekveldene kommer.

Siste status er nå som følger;

  • Arbeidet på tomten er om lag 3 måneder forsinket, dette grunnet en rekke tilleggskrav som har   oppstått.
  • Sprenging vil i all hovedsak være ferdig innen 9 juni.
  •  Bortkjøring av masse, som har i seg at det støver, vil også være ferdig innen 9 juni.

Det betyr at vi håper at hver og en av dere kan få oppleve å sitte på terrassen uten for mye støy fra dette tidspunktet.

Vi starter opp med grunnarbeid fra og med tiden etter 9. juni. Det gjøres oppmerksom på at dette arbeidet også vil kunne medføre noe støy. Dette i forbindelse med transport til og fra tomten, inklusiv bruk av kraner.

I tillegg vil arbeidet med boring av energibrønner, i en periode på 8 uker, til tider kunne være litt støyende.

En oppdatert fremdriftsplan vil bli lagt ut i løpet av sommeren.

Arbeid vil bli utført på lørdager i noen måneder

I en periode frem til juni måned, vil det foregå utkjøring av masse fra tomten på lørdager. Det betyr at fra om lag klokken 09:00 til klokken 17:00 vil anleggsmaskiner være i virksomhet i forbindelse med dette arbeidet. Det presiseres at det ikke vil bli utført annet arbeid som boring og sprenging på lørdager. Vi beklager eventuell ulemper dette kan medføre.

Sandsprut stoppet sprengning

Sprengningsarbeidet på Bybergstykket er stoppet midlertidig etter at en bil ble truffet av sand- og gruspartikler i forbindelse med sprengning torsdag ettermiddag. Ingen personer ble skadd, bilen fikk en flekk i lakken på ca 5 mm. Granskning av hendelsen er iverksatt. Vi skjerper ytterligere inn vaktholdet i forbindelse med sprengning. Vi beklager hendelsen, og skal gjøre vårt ytterste for at det ikke skal skje igjen.

Oppdatering uke 46

I uke 46 vil arbeidene med omlegging av rør fortsette inne på tomten, samtidig som en vil legge inn høyspentkabel og fiberkabel fra Lyse AS .

Christen Tranes gate vil bli stengt for biltrafikk, Fortau på motsatt side av byggeplassen vil bli holdt åpen.

Bussholdeplass ved tomten i Borgermester Middelthonsgate, vil bli flyttet noe lenger nord