Status i Finansparken

Tirsdag 4. september ble det gjennomført informasjonsmøte for nabolaget til Finansparken i Bjergsted. Dette er en oppsummering av det viktigste derfra.

Det var 32 stykker til stede på møtet. Prosjektledelsen viste frem oversiktsbilder av byggeområdet og hvordan Finansparken vil se ut når bygget er ferdigstilt.

Veidekke presenterte hvordan fremdriften, arbeidstidene og mulige støykilder vil være de kommende seks til tolv månedene.

Veidekke har også fulgt opp klage angående støy fra lift og andre arbeidsmaskiner. Det er utarbeidet en støyrapport og gjort tiltak både før og etter denne. Loggen for faktisk arbeid etter klokken 19.00 er nøye gjennomgått, og klagen er besvart med dokumentasjon sendt til Stavanger kommunes representant. For oversikt over tiltak og prosess, kan du se i presentasjonen fra informasjonsmøtet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Foto: Jan Inge Haga, SpareBank 1 SR-Bank

Foto: Jan Inge Haga, SpareBank 1 SR-Bank

Problemer med kontaktskjema

Underveis i møtet kom flere spørsmål fra de oppmøtte. Blant spørsmålene var hvorfor henvendelser til nettsiden Finansparken.no ikke ble besvart.

En av de oppmøtte ønsket svar på hvorfor det er blitt gitt informasjon om at det ikke ville være slaglyder under oppføringen av bygget, når det vitterlig er slag- og bankelyder gjennom hele byggeprosessen.

Kommunikasjonsavdelingen i SR-Bank har ikke mottatt henvendelsene som er kommet gjennom nettsiden. Saken er fulgt opp og det viser seg at det har ligget en feil på nettsiden. Henvendelser gjennom kontaktskjema på Finansparken.no, har ikke blitt sendt videre. Dette er selvsagt beklagelig og feilen er nå rettet. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Foto: Jan Inge Haga, SpareBank 1 SR-Bank

Foto: Jan Inge Haga, SpareBank 1 SR-Bank

Skitne fasader

Sameiet i Bjergsted Terrasse 1 varsler en kommende henvendelse om skitne fasader mot byggeplassen. Dette vil bli behandlet som egen sak om det blir sendt som en dokumentert og skriftlig henvendelse.

Også sameiet i Christen Thranesgate 29 opplever tilskitning av fasade og glass. De vurderer en tilsvarende henvendelse.

Arbeidstid

Det ble også rettet en henvendelse om arbeidstiden på prosjektet. Veidekke har allerede lempet på arbeidstiden for å ta hensyn til naboer. Arbeid på byggeplassen avsluttes i dag i all hovedsak klokken 19.00. En tidligere avslutning vil gå sterkt utover fremdriften til prosjektet.

Et ønske om å skru av sikkerhetsbelysningen som er på hele døgnet, ble tatt opp på informasjonsmøtet. Veidekke ser på om dette er praktisk mulig, uten at det får følger for sikkerheten.