Varsel om utvidet arbeidstid

Block Berge Bygg AS melder at det i en periode fremover vil være behov for utvidet arbeidstid.

Denne perioden vil vare i om lag fire uker, og arbeidstid vil være fra 0700 til 2300.

Block Berge vil tilstrebe å avslutte arbeidet om kvelden rundt klokken 22.00. Enkelte dager vil det kunne bli aktivitet noe lenger, men ikke lenger enn 23.00.

Arbeidsoperasjoner vil være forskaling/støping i forbindelse med betongarbeider.

Vi vil i den grad det er mulig, forsøke å holde lavest mulig støynivå på arbeidene som utføres etter klokken 19.00.

Det er utarbeidet ny støyprognose for prosjektet i henhold til veileder T-1442 Veileder i forbindelse med anleggsstøy.

Denne viser at støy fra betongarbeider vil være innenfor de offentlige retningslinjer og de krav som stilles til støynivåer om kveld mellom klokken 19.00 og 23.00.

Vi beklager de ulemper dette arbeidet vil ha for naboer.

Arbeid på tomten i kveld 5. oktober

I forbindelse med støpearbeid i dag har det oppstått et problem som medfører at det blir utført arbeid på tomten utover klokken 19.00. Arbeidet forventes å være avsluttet innen klokken 2200. Vi beklager eventuelle forstyrrelser dette måtte medføre.

Oppfølging fra informasjonsmøte

Tirsdag 12. september ble det gjennomført et informasjonsmøte. Her finner du flere detaljer om parkering, presentasjoner og en ny Facebook-gruppe.

Det siste først: Vi skal sørge for å ha oppdatert informasjon på finansparken.no. Samtidig har vi opprettet en ny Facebook-gruppe for Finansparken, hvor alle som er interessert kan melde seg inn. Der vil vi svare på spørsmål og legge ut oppdatering med jevne mellomrom. Det skal være lav terskel for å komme med ris og ros i denne gruppen.

Parkering i Rosenberggata
Under informasjonsmøtet tirsdag 12. september, ble det løftet et spørsmål om parkeringsforholdene i Bjergsted. På grunn av korttidsparkering i Rosenberggata, får ikke beboerne i området mulighet til å parkere der i lengre perioder på dagtid. Vi har tatt dette videre med Stavanger kommune.

Den midlertidige løsningen som er innført, som altså er korttidsparkering i Rosenberggata, er for at Bjergsted barnehage skal ha parkeringsplasser til levering av barn. Barnehagen har mistet parkeringsplassene de hadde tidligere. Kommunen har vurdert andre løsninger, men har kommet frem til at det ikke er andre parkeringsplasser barnehagen kan disponere enn dem som brukes i dag. Det er derfor ikke mulig å få endret dette på nåværende tidspunkt.

Stavanger kommune opplyser imidlertid at det er andre parkeringsplasser som kan brukes i området, men at det er litt lengre gåavstand til disse.

Vi håper dette er noe oppklarende om parkeringssituasjonen i området rundt Finansparken i Bjergsted.

Ta gjerne kontakt med oss om du har flere spørsmål.

Presentasjoner fra september 2017:
Presentasjon fra nabomøte september 2017
Referat fra informasjonsmøte for naboer 12. september 2017

Presentasjoner fra august 2016:
Generell informasjon fra møte 23. august 2016.
Utdrag fra reguleringsplan

Informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte om framdriften i byggeprosjektet Finansparken i Bjergsted. Møtet finner sted i auditoriet til SpareBank 1 SR-Bank i Bjergsted Terrasse 1, tirsdag 12 september kl 17:30

Etter en forsinket oppstart er vi nå helt ferdig med sprengningsarbeidet. Betongarbeidet er i gang for fullt og vil pågå flere måneder fremover. Vi vil informere om videre fremdrift og har med totalentreprenørens prosjektledelse for å kunne svare på spørsmål fra salen.

Det blir enkel servering. 

 

Moderat støy lørdag 1. juli

Beklageligvis må det utføres noe arbeid på tomten kommende lørdag (1. juli) i tidsrommet kl. 09:00 til kl. 17:00. Arbeidet som vil bli utført, gjelder boring av energibrønner. Støynivået er vurdert til å være moderat.

Arbeider uke 25

I inneværende uke – uke 25 – vi vi gjøre oss ferdige med sprenging og utgraving av masse fra tomten. Nå gjenstår det arbeid med noe boring i forbindelse med energibrønner. Helgen 23. juni til og med 25. juni vil det bli arbeid på tomten som vil pågå fra fredag kl. 15:00 til kl. 21:00 og lørdag og søndag fra kl. 09:00 til kl. 22:00. Arbeidet vil bestå i å sette sammen og reise en tårnkran, som er nødvendig for resten av byggeprosjektet.

Vi vil beklage

Vi vil beklage overfor alle naboer som har blitt utsatt for belastende støy den siste tiden. Dere har alle vist stor tålmodighet med oss, takk !! Vi har forståelse for at det tærer på tålmodigheten, særlig nå når vi opplever varme og sol og uterommet blir benyttet.

Grunnarbeidet er nå inne i en intens sluttfase hva angår sprenging, meisling, utgraving, fjerning av masse og sikring av fjell.

Status og fremdrift

Status pr. 24. mai:
Over 70% av bunnen i byggegropen er nå synlig og om lag 90% av planlagt sprengningsarbeid er fullført. Vi forventer at all sprenging skal være utført innen 9 juni, som tidligere meddelt.

Fremdrift frem til 1. juli:
Meisling vil pågå sporadisk og da etter behov frem til 30.06.
Utkjøring av masse vil pågå frem til 23.06.
Boring av energibrønner, som vil medføre en jevn dur, vil pågå frem til 30.06.
Sikring av fjellsider mot byggegropen vil pågå frem til 30.06.

Vi tar forbehold om at det kan oppstå uforutsette hendelser som kan resultere i forskyvinger av nevnte datoer.

For å dempe plage med støv og skitten veibane, er det avtalt med totalentreprenøren (Block Berge Bygg) at veien skal feies og spyles daglig når det er oppholdsvær. Om nødvendig oftere.

Oppdatert tidsplan for arbeid på Bybergstykket

Vi beklager at våre naboer har blitt utsatt for en del støy den siste tiden. Det at vi har hatt en del arbeid på tomten på lørdager i det siste, skyldes at vi ønsker å få mest mulig av både det støyende og det støvende arbeidet unnagjort til varmen og utekveldene kommer.

Siste status er nå som følger;

  • Arbeidet på tomten er om lag 3 måneder forsinket, dette grunnet en rekke tilleggskrav som har   oppstått.
  • Sprenging vil i all hovedsak være ferdig innen 9 juni.
  •  Bortkjøring av masse, som har i seg at det støver, vil også være ferdig innen 9 juni.

Det betyr at vi håper at hver og en av dere kan få oppleve å sitte på terrassen uten for mye støy fra dette tidspunktet.

Vi starter opp med grunnarbeid fra og med tiden etter 9. juni. Det gjøres oppmerksom på at dette arbeidet også vil kunne medføre noe støy. Dette i forbindelse med transport til og fra tomten, inklusiv bruk av kraner.

I tillegg vil arbeidet med boring av energibrønner, i en periode på 8 uker, til tider kunne være litt støyende.

En oppdatert fremdriftsplan vil bli lagt ut i løpet av sommeren.

Arbeid vil bli utført på lørdager i noen måneder

I en periode frem til juni måned, vil det foregå utkjøring av masse fra tomten på lørdager. Det betyr at fra om lag klokken 09:00 til klokken 17:00 vil anleggsmaskiner være i virksomhet i forbindelse med dette arbeidet. Det presiseres at det ikke vil bli utført annet arbeid som boring og sprenging på lørdager. Vi beklager eventuell ulemper dette kan medføre.

Sandsprut stoppet sprengning

Sprengningsarbeidet på Bybergstykket er stoppet midlertidig etter at en bil ble truffet av sand- og gruspartikler i forbindelse med sprengning torsdag ettermiddag. Ingen personer ble skadd, bilen fikk en flekk i lakken på ca 5 mm. Granskning av hendelsen er iverksatt. Vi skjerper ytterligere inn vaktholdet i forbindelse med sprengning. Vi beklager hendelsen, og skal gjøre vårt ytterste for at det ikke skal skje igjen.

Oppdatering uke 46

I uke 46 vil arbeidene med omlegging av rør fortsette inne på tomten, samtidig som en vil legge inn høyspentkabel og fiberkabel fra Lyse AS .

Christen Tranes gate vil bli stengt for biltrafikk, Fortau på motsatt side av byggeplassen vil bli holdt åpen.

Bussholdeplass ved tomten i Borgermester Middelthonsgate, vil bli flyttet noe lenger nord