Samarbeidspartnere

For utbyggerne av Finansparken i Bjergsted har det vært viktig å benytte seg av lokale samarbeidspartnere og 85% utføres av lokale samarbeidpartnere.

 
 

Veidekke Entreprenør, distrikt Rogaland

Totalentreprenør

Veidekke er en skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler. Selskapet er Norges største entreprenør. I Stavangerregionen har Veidekkes virksomhet de siste 18 årene vært drevet ut fra datterselskapet Block Berge Bygg, med lange tradisjoner som ledende produsent av betongelementer og totalentreprenør for større og mindre utbyggere i regionen.

For at de to virksomhetsområdene skal videreutvikles med sterkere fokus på sin kjernekompetanse, blir det fra 1.1.2018 gjort en organisasjonsmessig endring. Entreprenørvirksomheten i Block Block Berge Bygg legges inn som et distrikt i Veidekke Entreprenør AS (Betongelementvirksomheten fortsetter i datterselskapet Block Berge Bygg AS).

 

 
 

Helen & Hard

Arkitekt

Helen & Hard was founded in 1996 in Stavanger on the west coast of Norway by Norwegian architect Siv Helene Stangeland and Austrian architect Reinhard Kropf. Today, the company has a youthful staff of 26 drawn from 10 different countries, with offices both in Stavanger and Oslo.

 

 
 

Saaha

Arkitekt

SAAHA AS is an international architectural practice that aims to create sound and innovative projects. 

Thor Olav Solbjør and Adnan Harambasic, architects behind HARVEST project - a finalist in the open international competition Nordic Built Challenge / Oslo, have joined forces and founded SAAHA.

SAAHA is working on a wide range of architectural topics, from active involvement in urbanism and planning projects, creative solutions for complex and large building programs, to smaller living quarters, museum, and design projects. The ability to reinterpret situations and the task at hand are essential prerequisites for creating clarity, architectural distinction, and functional solutions leading to a successful project. 

 

 
 

Moelven

Leverandør av konstruksjoner i tre

Moelven er et skandinavisk industrikonsern som produserer byggevarer og systemer for byggebransjen. 
Fra trelast av lokal furu og gran for videre bearbeiding i annen industri, til kledninger, konstruksjonsvirke og interiørprodukter av mange slag. Dessuten store konstruksjoner i limtre, hele byggmoduler og fleksible kontorinnredningsløsninger. Også elektroentrepriser er å finne på menyen. Moelvens produkt- og tjenestespekter favner vidt og gjør oss til en av de førende aktørene i bransjen. 

 

 
 

DNF

Leverer totalteknisk pakke som inkluderer prosjektering og utførelse innen både rørfagene, ventilasjon og sterkstrøm / svakstrøm.

 

 
 

COWI AS

Utfører prosjektering innen brann

 

 
 

Multiconsult AS

Utfører prosjektering innen fagene:
Konstruksjon – betongelement og stedstøpt betong
Geologi
Berg-geologi
Miljø geologi
Bygningsfysikk

 

 
 

Degree of Freedom (DOF)

Utfører prosjektering innen tre-konstruksjoner

Degree of Freedom is an international structural engineering practice with offices in Oslo, Valencia, and Gdansk with a focus on bridge design, high quality architecture and complex building structures.

We enjoy working with innovative architects and designers who challenge gravity and the engineer's creativity.

The firm was established in 2010, and has over twenty employees. We have a compact team of engineers and draftsmen with a shared and extraordinary experience. For over ten years we have worked together on complex steel and concrete construction projects around the world from Santiago Calatrava’s office in Valencia.

 

 
 

Sinus AS

Utfører prosjektering innen akustikk

 

 
 

Rubicon AS

Leverer aluminiumsfasader og glass

 

 
 

Moelven Modus

Leverer all innredning:  stedbygde vegger, systemvegger, glassvegger, himlinger.etc

 

 
 

Ramirent AS

Leverer leieutstyr ifm byggefasen.