Bygger et av Europas største næringsbygg i tre


Finansparken blir et av de største næringsbyggene i tre i Europa. 

SpareBank 1 SR-Banks visjon: Finansparken – en arena for verdiskaping.
«Vi bygger slik at vi tar ansvar for våre omgivelser og har respekt for våre kunders penger»

Veidekke om verdiskapende samspill: «Vi ønsker at det vi bygger og utvikler skal være til glede og nytte for de som skal bruke det. Derfor bygger vi i et verdiskapende samspill med alle andre interessenter i våre prosjekter.»

Finansparken, sett fra luften, i uke 32 i 2019. Foto: 3D4D.no

Finansparken, sett fra luften, i uke 32 i 2019. Foto: 3D4D.no


 

Kort informasjonsfilm

 

Timelaps

 
 

Webcam

Finansparken minutt for minutt.


Nyheter